Dekan

Prof.  Rezart POSTOLI

Dekan

E-mail: rezart.postoli@ubt.edu.al


Edukimi

Doktor i Shkencave në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Shkolla Pasuniversitare në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2002

Master Shkencor në Mjekësi Veterinare, Diplomimi Mjek Veteriner, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1999

Shkarko CV 


Lëndët:

Sëmundjet e Njëthundrakëve

Propedeutikë Veterinare

Interesat kërkimore

Patologjitë kryesore të kafshëve njëthundrakë