Lektore

 

Dr. Denisa PIPERO

Lektore

E-mail: dpipero@ubt.edu.al


Edukimi 

PhD, Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2015

Master Shkencor ne Ekopnomi dhe Menaxhim Biznesi, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Greece, 2010

Bachelor ne Drejtim Agrobiznesi, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2008

Lendët

Drejtim Operacional, Drejtim Agrobiznesi

Kerkimet Shkencore

Drejtim i operacioneve ne cdo njesi prodhimi dhe sherbimi, Drejtimi i sipermarrjeve te Agrobiznesit

Shkarko CV