Departamenti i Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë

Departamenti i Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë është themeluar në vitin 2014 në përputhje me Ligjin 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe përbën një njësi akademike dhe shkencore unikale në Shqipëri. Departamenti ofron studime në ciklin e parë (Bachelor) në “Shkencat e Ushqimit dhe të Ushqyerit” si një program studimi i cili përfshin një spektër të gjerë të edukimit dhe kërkimit duke përfshirë fusha kryesore: përpunimi i ushqimit dhe aspekte inxhinierike; shëndetin, të ushqyerit dhe kiminë ushqimore; si dhe mikrobiologjia ushqimore dhe bioteknologjia. Gjithashtu Departamenti ofron studime në ciklin e dytë (Master Shkencor) në “Bioteknologjisë Ushqimore“ program i cili integron çështjet shkencore dhe teknike të disiplinave të ushqimit dhe bioteknologjisë.