Lektore

 

Prof. Dr. Diana SHEHU

Lektore

E-mail: dshehu@ubt.edu.al


Edukimi 

Profesore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2014

Profesore e Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2011

Docent, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2010

PhD Ekonomi dhe Politika Agrare,  Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Msc “Ekonomi Agrare”, Universiteti Bujqesor i Tiranës, 2003

Bachelor në Fakultetin e Shkencave Politike Juridike, Dega Filozofi, Universiteti i Tiranës 1985

Lëndët

Komunikim Biznesi, Politikat Publike dhe Zhvillimi Rajonal, Teknikat e Parqitjes dhe komunikimit

Kerkimet Shkencore

Komunikim, Politika Publike, Sociologji.

Shkarko CV