Drejtuese

 

Prof. Dr. Donika KËRÇINI

Drejtuese

E-mail: dkercini@ubt.edu.al


Edukimi 

Profesor, Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), 2004

Profesor i Asociuar, UBT, 1995

Doktor i Shkencave (UBT, Fakulteti i Ekonomisë Agrare), 1984 – 1989

Ekonomist Agrar, Studimet universitare në UBT, Fakulteti i Ekonomisë Agrare, 1976 – 1980

Lëndët

Sipërmarrja dhe menaxhimi i biznesit të vogël, Menaxhimi strategjik i Agrobiznesit,  Bazat e Agrobiznesit, Sjellje Organizative.

Kerkimet Shkencore

Sipërmarrja bujqësore dhe menaxhimi i bizneseve të vogla, Menaxhimi i biznesit bujqësor Çështjet gjinore në bujqësi, Menaxhimi strategjik, Sjellja organizative

Shkarko CV