Pedagoge

 

Prof. Asoc. Dori RISILIA

Pedagoge

E-mail: drisilia@ubt.edu.al


Edukimi 

Profesor i Asociuar, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 05.06.2013.

Docent, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2010.

Doktor Shkencash në ekonomi, Departamenti Financë Kontabilitet, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranes, 08.09.2010.

Master Shkencor në Shkencat Ekonomike, “Drejtim i Ndërmarrjeve të Agrobiznesit”, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 22 dhjetor 2006.

Bachelor, Ekonomist Agrar, Departamenti i Drejtim Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2004.

Lëndët

Tregjet dhe Institucionet Financiare

Drejtim i Riskut Financiar.

Kerkimet Shkencore

Financë, Tregjet Financiare, Institucionet financiare, Drejtimi i riskut financiar per institucionet financiare.

Shkarko CV