Përgjegjëse e GMK-së

 

Prof. Asoc. Dr. Dorina GRAZHDANI

Lektore dhe Kërkuese

E-mail: dgrazhdani@ubt.edu.al

Edukimi 

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranes, Tiranë, 2015

Doktoratë në fushën Ekonomia Ekologjike, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2013

Master Shkencor në Ekonomi Ekologjike, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2007

Bachelor në Departamentin Drejtimi i Fermave  dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2005

Lendët

Bazat e marketingut, sjellja e konsumatorit turistik, sjellja e konsumatorit turistik II, turizmi rural dhe marketingu

Kerkimet Shkencore

Zhvillimi i qendrueshem; vleresimi i sherbimeve te ekosistemit; vleresimi i ndikimit mjedisor etj.

Shkarko CV