Lektor

 

Prof. Dr. Edmond DEMOLLARI

Lektor

E-mail: edemollari@ubt.edu.al


EDUKIMI

  1. PhD (Doktor i Shkencave)  ne “Shkencat Agronomike”, Universiteti Bujqesor i Tiranes,Tirane  ne bashkepunim me Universitetin e Hohenheim-it, Stuttgart, Gjermani  2013-2019
  2. Post-Master i Shkencave  në  profiling  “Teknologji dhe Inxhnieri Mjedisi”, Universiteti i Shkencave te Jetes, Prage, Republika Çeke, 2009-2011
  3. Inxhinieri Mekanike (sistemi 5-vjeçar)  ne  profilin  Transport ”, Universiteti Politeknik i Tiranes, Tirane, 2003-2008

LËNDËT

Vizatim Teknik, Teknologjite Detare, Vepra dhe Navigacion Detar, Mekanizimi ne Kopshtari, Mekanizimi ne Zootekni dhe Ndertime Blegtorale, Mekanizimi ne Prodhimin Shtazor, Planifikimi i Qëndrueshëm i Energjisë në Zonat Rurale

INTERESAT KËRKIMORE

Bioenergji dhe Biomasë, Sisteme të automobilit.


Shkarko CV