Përgjegjës i Grupit Mësimor Kërkimor

Prof. Asoc.  Edmond PASHO

Përgjegjës i Grupit Mësimor Kërkimor

E-mail: epasho@ubt.edu.al


Edukimi

Profesor i Asociuar, Shkencat Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2019

PhD, Shkencat Pyjore, Universiteti i Zaragozës, Spanjë, 2013

MSc. në Menaxhim Mjedisi, Instituti Agronomik Mesdhetar i Hanjasë, Greqi, 2007

Diplomuar me titullin “Inxhinier Pyjesh”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Lendet

Prodhimi i pyjeve; produkte pyjore jo drusore; introduksione, ripopullime dhe rritja artificiale e kafshëve të egra; ekstensioni pyjor; planifikim territori dhe GIS; menaxhimi i projekteve.

Interesat kërkimore

Rritja dhe prodhimi i pyjeve, ekologji; monitorimi i vegjetacionit pyjor me teknikat e GIS-it dhe Remote Sensing, aplikime të sistemit GIS për vendimmarrjen në menaxhimin e burimeve natyrore.


Shkarko CV