Lektore

Prof. Asoc. Elenica DIMÇO

Lektore

E-mail: edimco@ubt.edu.al


Edukimi

Profesor i Asociuar, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, 2015

PhD, në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2010

Master Shkencor në Mjekësinë Veterinare, FMV, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2006

Diplomë Universitare  – Instituti i Lartë Bujqësor i Tiranës, Dega Veterinari Tirane, 1986

 Lendet:

Diagnozë Laboratorike, Hematologjia e kafshëve ekzotike, Diagnozë klinie dhe laboratorike

Interesat kërkimore

Aplikimi i testeve hematologjikë, si dhe testeve biokimikë të gjakut dhe lëngjeve të tjerë fiziologjikë apo patologjikë të organizmit të kafshës, si mjete të rëndësishme diagnostikuese dhe monitoruese në praktikën klinike veterinare dhe në studime kërkimore-shkencore.


Shkarko CV