Asistent Lektor

MSc. Elton BASHA

Asistent Lektor

E-mail: ebasha@ubt.edu.al


EDUKIMI

M aster Teknologji dhe Bioteknologji Ushqimore, Universitá Degli Studi di Perugia, Perugia, Itali, 2013.

Bachelor Shkenca dhe Teknologji Agro-Ushqimore, Universitá Degli Studi di Perugia, Perugia, Itali, 2011.

LENDET

Prodhimi i Birrës dhe Majave Industriale, Ushqimet e Fermentuara, Enologjia I, Vlerësimi

Sensorial i Ushqimeve.

INTERESAT KERKIMORE

Potenciali enologjik i varieteteve autoktone shqiptare të rushit. Profilizimi organo-shqisor i vajrave të virgjër të ullirit nga varietete autoktone shqiptare. Përdorimi i vajrave esencial nga Bimë Mjekësore Aromatike shqiptare, të integruar në sisteme nano-kapsulimi, si antimikrobikë natyral në ushqime.

Shkarko CV