Asistent Lektor

 

Dr. Elton GUBERAJ

Asistent Lektor

E-mail: eguberaj@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, ne Banke-Finance Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2013

Master I Nevelit te dyte , ne Studime ekonomike Europiane, Universiteti i Tiranes, Tirane, 2008

Bachelor në Ekonomiks,  Universiteti i Tiranes, Tirane , 2005

Lendët

Financa Publike, Drejtim Portofoli.

Kerkimet Shkencore

Ekonomiksi Publik, Manaxhimi I Qeverive Lokale ,  Sipermarrja e lire, Inovacioni, Globalizimi, Politikat Ekonomike Rajonale, Tregjet e Kapitalit dhe Ndermjetesimi Financiar.