Drejtor i  Drejtorisë së Marrëdhënieve Institucionale

Prof. Dr. Elvin TOROMANI

Drejtor

E-mail: etoromani@ubt.edu.al


Edukimi

Profesor Doktor, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2015

Profesor i Asociuar,  Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2013

PhD, Dendroekologji, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2006

Master Shkencor në Mbareshtrim Pyjesh, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2003

Inxhinjer Pyjesh ne 4.5 vjeçar, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 1998

Lendet

Dendrometri,

Inventarizim Pyjesh dhe Remote Sensing,

Dendrokronologji


Interesat kërkimore

Ndikimi ndryshimeve klimatike ne rritjen e drureve pyjore

Aplikimi i teknikave te vrojtimit ne toke me ato te remote-sensing ne kuader te planifikimit

Matja e drurëve dhe grumbujve pyjorë

Vleresimi i biomases pyjore dhe kapacitetit seksuestrues te dioksidit te karbonit ne ekosistemet pyjore

Zhvillimi ekuacioneve alometrike per vleresimin e volumit dhe biomases se drureve dhe grumbujve pyjore


Shkarko CV