Asistent Lektor

 

MSc. Elvis KAMBERI

Asistent Lektor

E-mail: ekamberi@ubt.edu.al


Edukimi

Master Shkencor në Shkenca Biologjike, Universiteti i Camerinos, Itali, 2015

Bachelor në Biologji, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2013

Lendet:

Zoologji, Hyrje ne Teori Peshkimi, Shfrytëzimi i Qëndrueshëm i Burimeve Peshkore, Drejtim Projektesh, Menaxhimi i Akuakulturës

Interesat kërkimore

Vlerësimi i Rezervës se Popullatave Peshkore, Shfrytëzimi dhe Menaxhimi i Qëndrueshëm i Popullatave Peshkore, Ekologjia e Ekosistemeve Detare

Shkarko CV