Lektor

 

Prof. Dr. Engjell SKRELI

Lektor

E-mail: eskreli@ubt.edu.al


Edukimi 

Profesor doktor Unversiteti Bujqësor i Tiranes, Tiranë, Shqipëri 25 dhjetor 2006
Pofesor i Asociuar (Prof. Ass) Universiteti Bujqesor i Tiranës 18 shtator 1999
Doktor në Ekonominë Bujqesore
Universiteti Bujqësor i Tiranes 14 tetor 1994
Master of Science Instituti Agronomik Mesdhetar, Montpellier, Francë

Diplome e Larte  “Master of Science”  e CIHEAM  në Poltikat e Zhvillimit Bujqesor e Rural 25 qershor 1993
Dilpomë e Specializimit Pas Universitar Instituti Agronomik Mesdhetar, Montpellier, Francë

Diplomë e Lartë  në Politikat e Zhvillimit Bujqësor e Rural 1980-1984
Ekonomist agrar Fakulteti i Ekonomisë Agrare, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Lëndët

Module: Poltikat e Bujqësisë dhe Ushqimit, Analiza e Politikave të Bujqësisë, dhe Metodologjia e Kërkimit në Ekonomnë e Zbatuar

Kerkimet Shkencore

Veprimi kolektiv, preferencat e konsumatorëve, vlerëimi i impaktit të poltikave publike dhe vlerësimi i efeklteve për të cilat nuk ka treg