Asistent Lektore

 

MSc. Enkela HOXHA

Asistent Lektore

E-mail: ehoxha@ubt.edu.al


Edukimi

Doktor, Departamenti i së Drejtës Penale, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, 2021

Master Shkencor në të Drejtën Civile,Universiteti Illyria, 2011

Diplomë e integruar e integruar e nivelit të dytë Jurist, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, 2010

 

Lëndët:

Mësimdhënie në ‘Bazat e së drejtës’ dhe ‘E drejtë agrare’

 

Interesat kërkimore

Kërkimi shkencor mbi fushat e së drejtës civile, të drejtës së biznesit .

Shkarko CV