Pedagoge

 

Dr. Enkeleda JATA

Pedagoge

E-mail: ejata@ubt.edu.al


Edukimi

Dr, ‘Psikologji dhe Pedagogji’  UET,   Tiranë  2016

Master i Shkencave në Interpretim dhe Përkthim (Gjuhë angleze) Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Tiranë 2011

Bachelor në Interpretim dhe Përkthim (Gjuhë angleze),Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Tiranë, 2009

Lëndët:

Gjuhë angleze

Interesat kërkimore

Studimi i terminologjisë së anglishtes për qellime specifike, studimi i metodikave të mësimdhënies për anglishten specifike, kompetencat ndërkulturore..

Shkarko CV