Pedagoge

 

Dr. Eralda DANO

Pedagoge

E-mail: edano@ubt.edu.al


Edukimi

Dr, Fakulteti i Shkencave  të Natyrë s, Universiteti i Tiranёs, 2017

Master Shkencor, Universiteti i Tiranёs, Tiranё, 2011

Bachelor në Kimi, Fakulteti i Shkencave Nat yrës, Universiteti i Tiranёs, Tiranё , 2009

 

Lëndët:

Kimi e Përgjithshme dhe Inorganike; Kimi Organike

 

Interesat kërkimore

  • Studimi i ndotësve organikë të qëndrueshëm në ushqime