Asistent Lektore

 

MSc. Ermelinda SATKA

Asistent Lektore

E-mail: esatka@ubt.edu.al


Edukimi

Master Shkencor në Administrim i Shërbimeve Sociale, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2015 Bachelor në Administrim dhe Politikë Sociale, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2013

 

Lendet:

Sociologjia Rurale dhe Urbane

Interesat kërkimore

Shkenca Sociale, Shqyrtime Sociologjike – Zonat Rurale dhe Urbane, Menaxhimi, Turizmi Rural dhe i Qendrueshëm