Pedagoge

Prof. Dr. Etleva DELIA

Pedagoge

E-mail: edelia@ubt.edu.al


Edukimi

Diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, Dega Zootekni, Universiteti Bujqësor i Tiranës,

1991

PhD, Shkencat e Zooteknisë, Universiteti Bujqësor i Tiranës, në bashkëpunim me Institut für

Tierernährung, Freie Universität, Berlin, Gjermani, 2002

“Profesor i Associuar”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2009

Full Professor, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranës, 2012

 Lëndët:

Të ushqyerit e kafshëve dhe cilësia e produkteve blegtorale, Të ushqyerit dhe ushqimet e peshqve, Fiziologjia e të ushqyerit dhe siguria e ushqimeve tek peshqit, Cilësia, siguria dhe analitika e ushqimeve për kafshët, Bazat e të ushqyerit të kafshëve dhe peshqve, Lëndët e para në origjinë shtazore, Ushqimet për kafshët dhe teknologjitë e përpunimi të tyre, Teknologjitë e Prodhimit në akuakulturë, Ekonomia dhe Siguria e ushqimeve për blegtorinë dhe akuakulturën.

Kerkimet Shkencore

Të ushqyerit dhe Siguria e ushqimeve për kafshët dhe peshqit, Roli i aditivëve ushqimorë biologjikë si: probiotikët, prebiotikët, sinbiotikët dhe enzimat në të ushqyerit e kafshëve monogastrike.

Shkarko CV