Lektore

 

Prof. Asoc. Etleva MUÇA (Dashi)

Lektore

E-mail: evadashi@ubt.edu.al


Edukimi

Profesor i Asocuar në fushën e Ekonomisë dhe Zhvillimit Rural 2013

PhD, Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2009

Studime pas universitare në  “Operatorët për Bujqësi të qëndrueshme”, CIHEAM – IAM Bari, Itali 2006

Master në Ekonomi Agroushqimore dhe Administrim Ndërmarrjesh Agroushqimore, CIHEAM – IAM Montpellier  Francë 2001.

  Bachelor në Ekonomi dhe Politika Agrare. Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 1999

Lendët

Zhvillim Rural i Qëndrueshëm, Planifikimi Hapsinor, Politikat e BE dhe Kohezioni Territorial

Kerkimet Shkencore

Interesat kërkimorë dhe publikimet janë të lidhura me fushat e zhillimit rural, mjedisor dhe politikat e kohezionit territorial.

Shkarko CV