Dokumentar mbi aktivitetin e kërkimit shkencor në IAL gjatë vitit 2022 dhe sfidat për të ardhmen

Registrations are closed

Pjesë e arritjeve mbi kërkimin shkencor në vitet 2018-2023 është dhe Universiteti Bujqësor me disa nga projekte të infrastrukturës të financuar nga  AKKSHI, me mbështetje të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.

Rezultat i këtij bashkëpunimi është Laboratori i Sigurisë Ushqimore dhe Shëndetit të Kafshëve, Laboratori i Trajtimit Termik të Drurit, që u vijnë në ndihmë studentëve të masterit shkencor, të doktoraturës dhe kërkuesve të rinj në punimet e tyre shkencore.Date & Time
Wednesday
April 5, 2023
8:00 AM 4:00 PM Europe/Paris
Location

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Agricultural University of Tirana
Rruga Paisi Vodica
Tirana 1025
Albania
--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
Get the direction
Organizer

Universiteti Bujqësor i Tiranës

--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.