Projekti PEVULOS (Postgrdauate Education Program in Veterinary Public HeaLth and Food Safety in Western Ballkan Area)

Registrations are closed

Më datë 13 Mars, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës në bashkëpunim me Univesitetin e Milanos, Univesitetin e Portos, Univesitetin e Sarajevës, Univesitetin e Zenicas dhe Univesitetin e Korçës morri pjesë në takim e parë të projektit PEVULOS (Postgrdauate Education Program in Veterinary Public HeaLth and Food Safety in Western Ballkan Area) financuar nga BE si pjesë e Erasmus PLUS (Capacity Building).  

Qëllimi i projektit PEVULOS është hapja për herë të parë në UBT të Programit të Studimeve Specializuese Afatgjata në fushën e Sigurisë Ushqimore dhe Shëndetit Publik.  Projekti synon një perspektivë të re, ndërdisiplinore dhe integruese që bazohet në qasjen “Teach to teachers” për të përmirësuar nivelit e mësimdhënies të lektorëve shqiptar dhe rritur nivelit e mësimdhënies dhe aftësive të IAL-ve. Programi i specializimit do të zhvillohet nga profesorë të universiteteve partnere përgjatë viteve 2023-2025, me një total prej 120 kreditesh.  

Projekti parashikon të zhvillojë në Univesitetin Bujqësor të Tiranës dhe javën e nderkombëtarizimit për të rritur bashkëpunimin me Univestitet partnere. Në përfundimin e tij ky projekt do të mundësojë krijimin e një brezi ekspertësh në sektorin e Sigurisë Ushqimore të aftë të përballojnë sfidat e kohës dhe me aftësitë e tyre të garantojnë shëndetin e konsumatorëve.


Date & Time
Monday
March 13, 2023
8:00 AM 4:00 PM Europe/Paris
Location

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Agricultural University of Tirana
Rruga Paisi Vodica
Tirana 1025
Albania
--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
Get the direction
Organizer

Universiteti Bujqësor i Tiranës

--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.