Rektori Universitetit Aldo Moro të Barit, Itali, Prof. Stefano Bronzini, viziton Universitetin Bujqësor të Tiranës

Registrations are closed

Kënaqësi e veçantë të prisnim në ambientet e UBT, Prof. Stefano Bronzini, Rektor i Universitetit Aldo Moro, Bari, Itali; Dr. Maurizio Raeli, Drejtor i CIHEAM (Instituti Mesdhetar Agronomik), Bari, Itali dhe Prof. Teddy Miano, Sekretar i Përgjithshëm i CIHEAM.

Takimi kishte për qëllim vazhdimin e bashkëpunimit ndërmjet dy universiteteve respektive si dhe të CIHEAM në kuadër të shkëmbimit të studentëve, stafit akademik dhe zhvillimit të kërkimit shkencor.

Në mënyrë të veçantë u diskutua mbi hapat që do të ndiqen në lidhje me bashkëpunimin ndërmjet Fakultetit të Mjekësisë Veterinare (FMV) të UBT dhe Universitetit të Barit, me qëllimin përmirësimin e standardeve dhe cilësisë për programet e studimit që ofron ky fakultet nën përvojën më të mirë të universiteteve që ofrojnë këtë diplomë në BE.

Të dy ekipet diskutuan dhe ranë dakort për nevojën e rishikimit të programit të studimit të FVM-së me qëllim orientimin më të mirë të tyre drejt kërkesave të tregut të punës, bazuar kryesisht në përvojën e Universitetit të Barit. Qëllimi final i takimit ka të bëjë me ofrimin e një programi të përbashkët studimi për studimet e Mjekësisë Veterinare në të dy anët e Adriatikut duke aplikuar qasjen e "binjakëzimit" për pedagogët dhe "rotacionin" për studentët.

Të dy rektorët e universiteteve nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi mbi hapat konkretë që duhen ndërmarrë për të bërë të mundur realizimin e kësaj nisme si dhe forcimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy institucioneve me fokus, shkëmbimin e studentëve, stafit akademik, pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme kërkimore dhe shkencore, etj.

Date & Time
Monday
July 3, 2023
8:00 AM 4:00 PM Europe/Paris
Location

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Agricultural University of Tirana
Rruga Paisi Vodica
Tirana 1025
Albania
--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
Get the direction
Organizer

Universiteti Bujqësor i Tiranës

--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.