Sesion informues mbi projektin IPA III 2021-2027

Registrations are closed

Në kuadër të vazhdimit të aktivitetit informues mbi programet dhe projektet, Drejtoria e Projekteve dhe Zhvillimit të UBT-së  dhe Zyrat përkatëse pranë kësaj drejtorie zhvilluan sesionin informues mbi  programin IPA.

Takimi u zhvillua me praninë edhe të Drejtoreshës së AAPAA (Auditimi i Programeve të Asistencës nga BE), Alba Qiriazi; Përgjegjëses së Sektorit të IPA-ve Ndërkufitar, Xherina Haxhillari; Përgjegjëses së Njësisë për Mbështetjen e KKIPA, Evelina Visoci; Drejtorin e AKKSHI, Robert Dumi; Koordinatori i Programit i IPA në UBT, Hajri Hasko dhe shumë pedagogë të tjerë.

Duke qenë në prag të hapjes së thirrjeve për programin IPA 3 ftohen të përfshihen në të stafet akademike të fakulteteve dhe njësive të tjera në UBT, doktorantët dhe të rinjtë në funksion të zhvillimit të punës kërkimore shkencore të UBT.

Ky program është një mundësi shumë e mirë për  aktivitetin e  kërkimit dhe zhvillimit për institucionet publike të arsimit të lartë në vend.

Gjatë sesionit informues u bë me dije mënyra e aplikimit dhe zhvillimit të projekteve mbështetur nga ky program, thirrjet e përfshirja e stafeve të UBT, eksperiencat e realizimet e suksesshme të UBT dhe sfidat e së ardhmes. 

Date & Time
Wednesday
March 29, 2023
8:00 AM 4:00 PM Europe/Paris
Location

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Agricultural University of Tirana
Rruga Paisi Vodica
Tirana 1025
Albania
--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
Get the direction
Organizer

Universiteti Bujqësor i Tiranës

--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.