UBT forcon marrëdhëniet me institucionet amerikane në kuadër të programeve për zhvillimin bujqësor

Registrations are closed


Rektori i Universitetit Bujqësor të Tiranës Prof. Dr. Fatbardh Sallaku po zhvillon disa takime në institucione të ndryshme në SHBA që mbulojnë sektorin e bujqësisë, sigurisë ushqimore, mbrojtjes së konsumatorit, etj.

Javën e shkuar, Sallaku mori pjesë në një takim të rëndësishëm në Departamentin e Shtetit për Bujqësinë në Washington, me Z. Daniel Whitley, Administrator i FAS në USAID si dhe përfaqësues të tjerë të USAID që mbulojnë çështjet e bujqësisë dhe kërkimit shkencor.


Në këto takime, të zhvilluar në kuadër të programit Cochran, mbështetur nga USAID, u diskutua mbi:

🔹Rëndësinë e institucioneve të arsimit të lartë si një aktor qëndror në nxitjen dhe mbështetjen e zhvillimit lokal si dhe në sektorët ekonomikë, socialë, komunitetet dhe sistemet ekonomike të çdo vendi,
🔹Mundësinë e aplikimit të stafit akademik të UBT në programet e kërkimit shkencor që USAID dhe konkretisht FAS ofrojnë në fushën e bujqësisë, sigurisë ushqimore, mbrojtjes së mjedisit, duke i siguruar një qëndrim dhe mbështetje financiare deri në 12 javë pranë institucioneve arsimore dhe kërkimore,
🔹Marrëveshjen që UBT ka me Universitetin Michigan State lidhur me ngritjen e një qendre kombëtare inovacioni me fokus prodhimin e inovacioneve, për të zgjidhur problemet lokale mbështetur në kërkimin shkencor, inkubimin e ideve novatore nga sektori privat, ngritjen e inovacionit të bazuar në kërkime të prodhuar nga stafi akademik, mënyrat e angazhimit të sektorit privat, etj.


Date & Time
Monday
September 12, 2022
8:00 AM 5:00 PM Europe/Berlin
Location

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Agricultural University of Tirana
Rruga Paisi Vodica
Tirana 1025
Albania
--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
Get the direction
Organizer

Universiteti Bujqësor i Tiranës

--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.