UBT pjesë e Panairit Ndërkombëtar të Tregtisë për Bujqësi të Qëndrueshme, Blegtori, Peshkim dhe Inovacion

Registrations are closed

Çelen Ditët e Bujqësisë 2023 në Lushnjë ku edhe Universiteti Bujqësor u përfaqësua gjerësisht nga përfaqësues të Rektoratit, pedagogë, laborantë dhe studentë nga të 5 fakultetet.

Organizimi i këtij panairi 3-ditor kushtuar bujqësisë, si sektori më i rëndësishëm i ekonomisë në Shqipëri, ka si qëllim kryesor krijimin e platformave të komunikimit mes bizneseve, profesionistëve, krijimin e partneriteteve të reja dhe forcimin e bashkëpunimeve.

Përgjatë 3 ditëve, pjesëmarrësit do kenë mundësi të takojnë klientë dhe furnitorë të ndryshëm, të shkëmbejnë ide e eksperienca, të marrin pjesë në konferenca e workshop-e, duke u informuar mbi zhvillimet më të fundit në teknologjitë bujqësore.

Përgjatë ditës së parë tematikat kryesore të workshop-eve kishin të bënin me rëndësinë e bujqësisë së qëndrueshme, peshkimin, turizmin, mbrojtja e konsumatorit, çertifikimi Global Gep, serat më inovative në bujqësi, gjurmueshmëria dhe rëndësia e ushqimit, energjia e rinovueshme në bujqësi, tregtia e produkteve bujqësore, toka dhe bimët në rritje, farëratm fidanët, produktet veterinare, sistemet e ujitjes etj. 

Çelen Ditët e Bujqësisë 2023 në Lushnjë ku edhe Universiteti Bujqësor u përfaqësua gjerësisht nga përfaqësues të Rektoratit, pedagogë, laborantë dhe studentë nga të 5 fakultetet.
Organizimi i këtij panairi 3-ditor kushtuar bujqësisë, si sektori më i rëndësishëm i ekonomisë në Shqipëri, ka si qëllim kryesor krijimin e platformave të komunikimit mes bizneseve, profesionistëve, krijimin e partneriteteve të reja dhe forcimin e bashkëpunimeve.
Përgjatë 3 ditëve, pjesëmarrësit do kenë mundësi të takojnë klientë dhe furnitorë të ndryshëm, të shkëmbejnë ide e eksperienca, të marrin pjesë në konferenca e workshop-e, duke u informuar mbi zhvillimet më të fundit në teknologjitë bujqësore.
Përgjatë ditës së parë tematikat kryesore të workshop-eve kishin të bënin me rëndësinë e bujqësisë së qëndrueshme, peshkimin, turizmin, mbrojtja e konsumatorit, çertifikimi Global Gep, serat më inovative në bujqësi, gjurmueshmëria dhe rëndësia e ushqimit, energjia e rinovueshme në bujqësi, tregtia e produkteve bujqësore, toka dhe bimët në rritje, farëratm fidanët, produktet veterinare, sistemet e ujitjes etj. 

Date & Time
Thursday
April 27, 2023
8:00 AM 4:00 PM Europe/Paris
Location

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Agricultural University of Tirana
Rruga Paisi Vodica
Tirana 1025
Albania
--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
Get the direction
Organizer

Universiteti Bujqësor i Tiranës

--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.