Lektor

 

Prof. Dr. Fadil THOMAJ

Lektor

E-mail: fthomaj@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Hortikulturё, Universiteti Bujqёsor i Tiranёs, 1992

Diplomё e Integruar; Universiteti Bujqёsor i Tiranёs, Tiranё , 1979

Lëndët:

Pemёtari, Olive grove, Citrus.

Interesat kërkimore

Biologjia & fiziologjia e pemёve frutore; Shtimi i pemёve frutoreShkarko CV