Lektore

 

Dr. Fatbardha LAMÇE

Lektore

E-mail: fmeta@ubt.edu.al


EDUKIMI

PhD,  në “Shkencat e Ushqimit”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2016

Master Shkencor,  në “Menaxhimi i Ndërmarrjeve të Agrobiznesit”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2009

Bachelor,  në “Teknologji Agro – Ushqimore”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

LËNDËT

Teknologjitë e përparuara të prodhimit të ushqimeve.

INTERESAT KËRKIMORE

Teknologjitë Agro-Ushqimore; Aplikimet e skemave te reja  të prodhimit në Industrinë Ushqimore; Vlerësimi sensorial i pijeve alkoolike;  Shkencat Ushqimore; Mikrobiologjia e verës

Shkarko CV