Drejtuese e GMK

Prof. Asoc. Fatmira SHEHU

Drejtuese e GMK

E-mail: mshehu@ubt.edu.al


Edukimi

PhD , Në Fushën e Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2008

Master Shkencor  në “Modelimin teknik dhe ekonomik të sistemeve të prodhimit blegtoral”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2004

Bachelor  në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare / Dega Zootekni Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 1995

Lendet:

  1. Inspektimi i Produkteve me Origjine Shtazore 1 (FMV)
  2. Mikrobiologji Ushqimore (lende me zgjedhje) (FMV)
  3. Siguria Ushqimore dhe Shendeti Publik (MP-FMB)
  • Teknologjia e prpunimit dhe standartet e produkteve blegtorale.(Zoot & Sig. e Prod.Blegt.- FBM)

Interesat kërkimore

Kërkimi dhe identifikimi i patogjeneve dhe kontaminanteve në zinxhirin ushqimor të produkteve me origjine shtazore. Permbushja e kritereve të sigurisë ushqimore në përputhje  me legjislacionin nacional dhe ate komunitar.

                                                                                                                                                                                                                  Shkarko CV