Projekti Pevulos

Projekti: 101082687

Emri i Projektit  :

PEVULOS - Zhvillimi i një programi inovativ arsimor pasuniversitar në shëndetin publik veterinar dhe sigurinë ushqimore në zonën e Ballkanit Perëndimor

Kodi i projektit  :

101082687

Institucioni propozues/Promotori drejtues/Enti Koordinues  :

Università degli Studi di Milano

Partner(ët) / Bashkëpromovues(t) / Institucion(ët) pjesëmarrës  :

Instituti i Shkencave Biomjekësore Abel Salazar; JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U ZENICI UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS; UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES; UNIVERSITETI FAN S NOLI KORCE; UNIVERZITET U SARAJEVU

Data e fillimit  :

2022-12-01

Data e përfundimit  :

2025-11-30

Lidhje të dobishme

Emri

URL

Faqja e internetit

https://pevulos.org