Përgjegjës i Sektorit te Marredhenieve me Institucionet dhe Donatoret

 

Prof. Dr. Gani MOKA

Përgjegjës i Sektorit te Marredhenieve me Institucionet dhe Donatoret

E-mail: ganimoka@hotmail.com

Edukimi

PROFESOR DOKTOR, 2014

PROF. AS,2004

DOKTORATURE, METODA TE REJA DIAGNOSTIFIKIMI TE TBC SE SE GJEDHIT,

Universiteti Bujqesor i Tiranes, Instituti i Kerkimeve veterinare,Instituti zooprofilaktik i Teramos Itali 1999

FAKULTETI I MJEKSISE VETERINARE, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 1988

Lendet:

Legjislacion veterinar,Mireqenie kafshesh,Menaxhim karriere,Historia e mjeksise veterinare.

Interesat kërkimore

Legjislacioni veterinare europian kryesisht ne sigurine ushqimore,,mireqenie kafshesh.

Shkarko CV