Pedagog

 

MSc. Gerald MUÇA

Pedagog

E-mail:  gmuca@ubt.edu.al


Edukimi

PhD në Neuroshkenca, Universiteti Miguel Hernandez, Spanje, 2020

Master Shkencor në Neuroshkenca, nga Kerkimi tek Klinika, Universideti Miguel Hernandez, Spanjë, 2013

Master Shkencor në Gjenetika e Kafsheve dhe Bioteknologjia e Riprodhimit, Univesiteti i Politeknik i Velencias, Spanjë, 2011

Diplomuar në Mjekësi Veterinar, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2008  

Lendet:

Riprodhim i Kafshëve, Riprodhim Kafshësh

 

Interesat kërkimore

Riprodhimi i kafshëve të fermës dhe atyre të shoqërimit

Shkarko CV