Pedagog

 

Prof. Asoc. Gjoke VUKSANI

Pedagog

E-mail: gjvuksani@ubt.edu.al


Edukimi

Profesor i Asociuar , Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 2007

PhD Hortikulture ,  Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 2002

Msc. Departamenti i Hortikultures dhe Mbrojtes se Bimeve ,2000.Univeriteti Bujqesor i Tiranes , Tirane.

Lendet:

Luletari , Lulet dhe shkurret zbukuruse ne peizazh , Gjelbrimi i ndertesave , Bazat e Aritektures se Peizazhit.

Interesat kërkimore

Shtimi i specive zbukuruse ,Perdorimi i sbubstrakteve te ndryshem local .mbetjeve urbane per kultivimin e bimeve zbukuruse , Realizimi i projekteve te ndryshme peizazhi rezidencial dhe publik.