Grupi Mësimor Kërkimor -  i Përpunimit Dytësor të Drurit


Dr. Erald KOLA,

Pedagog

E-mail: erald.kola@ubt.edu.al

Departamenti i Industrisë së Drurit