Lektor

Prof. Dr. Hajri HASKA

Lektor

E-mail: hhaska@ubt.edu.al


Edukimi

1973 – 1977  – Shkolla e Mesme  Bujqesore,  Moglice, Korce.

1979 – 1983  – Fakulteti i Shkencave  Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Shqipëri.

Inxhinier pyjesh, me rezultate shumë të mira.

1990 – 1999  – Fakulteti i Shkencave të Pyjeve, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Shqipëri.

PhD  ne fushen e pyjeve dhe mjedisit pyjor, me vleresim te  jurise  “Very good”

2004 –   Prof. Asco.Dr  ne Shkencat Pyjore  (“ Master Research ”)

2013 –  The academic title  Professor ”.

Lendet

Mbritshmëria e Pyjeve dhe Inxhinieria  e rrugëve auto,  Silvikultur ë  Urbane,  Shfrytezim Ekologjik i Pyjeve, Vleresim i Ndikimit ne Mjedis, Menaxhim i Projekteve,  Bazat/metodologjia e Kërkimit Shkencor, Monografia e llojeve

Interesat kërkimore

Mjedisi pyjor, ekologjia  dhe lidhjet  me operacionet pyjore,  infrastrukturat pyjore dhe korelacionet me mjedisor pyjor, vleresime te ndikimit ne mejdis pyjor dhe me gjere, kerkim shkencor dhe hartim e menaxhim projektesh etj.


Shkarko CV