Pedagoge

 

Prof. Dr. Henrieta THEMELKO

Pedagoge

E-mail:  hthemelko@ubt.edu.al


Edukimi 

Profesor. Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), 2005

Profesor i asociuar. UBT, 1995

Doktor i Shkencave (UBT, Fakulteti i Ekonomisë Agrare). 1985 –

Ekonomist Agrar – Studimet universitare në UBT, Fakulteti i Ekonomisë 1975 – 1980

Lendët

Hyrje ne Ekonomine e Prodhimit Bujqesor, Ekonomi Prodhimi, Optimizimi Ekonomik.

Kerkimet Shkencore

Ekonomia e Prodhimit Bujqesor, Funksionet e Prodhimit ne Bujqesi., Analiza e faktoreve te prodhimit ne bujqesi, Efektiviteti ekonomik i investimeve per token bujqesore, Optimizimi Ekonomik, Modelimet ekonomiko-matematikore ne Bujqesi.

Shkarko CV