Lektor

 

Prof. Dr. Hidajet SHEHU

Lektor

E-mail: hshehu@ubt.edu.al


Edukimi 

PhD, Financë-Kontabilitet, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1999

Financë-Kontabilitet, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1983

Lëndët

Analiza financiare”, “Analiza e thelluar e pasqyrave financiare dhe e kostove” dhe “Analiza e investimeve”.

Kerkimet Shkencore

Analiza financiare, analiza e kostove dhe vlerësimi i investimeve, auditing.