Lektore

 

Dr. Holta ÇOTA

Lektore

E-mail: hcota@ubt.edu.al


Edukimi

PhD në fushën e “Teknologjisë së Drurit”,  Fakulteti Shkencave Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tirane, 2014  Master Shkencor në fushën e “Teknologjisë së Drurit”, Fakulteti Shkencave Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranes, Tiranë, 2009  Master Shkencor në Finance Kontabilitet, Fakulteti Ekonomik, Universiteti “Aleksander Xhuvani”, Elbasan, 2009  Bachelor + Master – Inxhinier perpunim Druri, Fakulteti Shkencave Pyjore, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tiranë, 1999 

Lendet

Makina dhe instrumenta prerës
Tharje druri 
Mobilje të tapicuara dhe aksesorë 
Materiale të tjera jo drusore 


Interesat kërkimore 

Teknologji druri 
Tharja e drurit dhe trajtimi termik i drurit 
Aksesorët e mobiljeve 
Studimi i ndotjes nga pluhurat dhe ndotjes akustike në industrinë e drurit


Shkarko CV