Pedagog

 

Dr. Ilir DOVA

Pedagog

E-mail:  idova@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Mjek ësi Veterinare, Universiteti Bujq ësor i Tiran ës, 2013

Master Shkencor n ë Mjek ësi Veterinare , Universiteti Bujq ësor i Tiran ës, 2007


Lendet:

Propedeutika e Njëthundrakëve

Sëmundjet e Njëthundrakëve


Interesat kërkimore

Sëmundjet e brendëshme të njëthundrakëve

Shkarko CV