Lektor

 

Prof. Asoc. Dr. Ilir KAPAJ

Lektor

E-mail: ikapaj@ubt.edu.al


Edukimi 

PhD, Hohenheim University, Stuttgart/Germany, 2011

Master Shkencor në “Resource Management”, Hohenheim University, Stuttgart/Germany, 2005

Bachelor në Menaxhim, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 2001

Lendët

Ekonomiksi Menaxherial, Menaxhimi i Cilësisë, Menaxhim Agrobiznesi, Ekonomia dhe Politikat e Energjive të Rinovueshme.

Kerkimet Shkencore

Zhvillimi i Agrobizneseve, Menaxhimi i fermave, Menaxhimi i Cilësisë dhe siguria në zinxhirin e ofrimit të produkteve ushqimore, Ekonomia dhe Politikat e Energjive të Rinovueshme

Shkarko CV