Përgjegjës i GMK-së

 

Prof. Asoc. Dr. Ilir TOMORRI

Përgjegjës i GMK-së

E-mail: itomorri@ubt.edu.al


Edukimi 

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2021

PhD, Ekonomi dhe Agrobiznes, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2013

Master Shkencor në Menaxhim dhe Agrobiznes, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2007

Studime Universitare në Ekonomi dhe Agrobiznes, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tiranë, 1995

Lendët

Administrimi Publik, Menaxhimi i Projekteve, Drejtimi i Fermave

Kerkimet Shkencore

Administrimi dhe Menaxhimi Publik, Menaxhimi i Projekteve, Menaxhimi i Fermave dhe Sipërmarrjeve të Agrobiznesit si dhe Financë – Kontabilitet.

Shkarko CV