Pedagog

 

Prof. Ilirian KUMBE

Pedagog

E-mail:  ilir.kumbe@ubt.edu.al


Edukimi

Prof. Mjekesi Veterinare , Universiteti Bujqësor i Tiranes, 2013

Prof. asoc. Mjekesi Veterinare , Universiteti Bujqësor i Tiranës,2005

PhD, Mjek ë si Veterinare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1995

 

Lenda:

Semundjet e derrave

Interesat kërkimore

Kërkime klinike mbi sëmunjdet e derrave

Shkarko CV