Pedagog

 

Prof. Asoc. Ilirjan BAKIASI

Pedagog

E-mail:  ibakiasi@ubt.edu.al


Edukimi

Doktor i Shkencave në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2009

Shkolla Pasuniversitare në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Master Shkencor në  Mjekësi Veterinare, Diplomimi Mjek Veteriner, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1993

Lëndët:

Propedeutikë Veterinare

Sëmundjet e Kafshëve Ripërtypëse

Interesat kërkimore

Patologjitë kryesore të kafshëve Ripërtypëse dhe sidomos të bagëtive të imta.

Shkarko CV