Asistent Lektore

MSc. Irida GJERMENI

Asistent Lektore

E-mail: igjermeni@ubt.edu.al


Është pedagoge në Departamentin Matematikë dhe Informatikë të Fakultetit të Ekonomisë & Agrobiznesit dhe ka një eksperiencë akademike prej 6 vitesh.

Ka përfunduar në vitin 2008 studimet pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të shkencave të  Natyrës, në degën Informatikë. Në 2013 ka perfunduar studimet Master i Shkencave pranë Fakultetit të Ekonomisë, dega Administrim Biznes. Mbulon modulet “Asp.Net dhe C#”, “Manaxhim i Teknologjisë së Informacionit”, “Informatikë e Aplikuar”, “Programim i Avancuar WEB”, “Programim Mobile”.

Ka punuar në disa kompani private si IDRA, DigitAlb, ejt. Gjatë kësaj kohe është edhe bashkëautore e disa konferencave dhe artikujve kombëtar dhe ndërkombëtar.


Edukimi 

Master Profesional, Administrim Biznesi, Universiteti i Tiranes, 2014

Msc,Informatike, Universiteti I Tiranes, 2008

Lëndët

Informatike,

Asp.Net dhe C#

Manaxhimi I teknologjise se informacionit

Programim Mobile

Asp.Net MVC

Kerkimet Shkencore

Permiresimi I sistemit dhe procesit te manaxhimit ne agrobiznes me ndihmen e metodave matematikore dhe programeve kompjuterike. Vleresimi I perdorimit efikas te inputeve bujqesore me ane te software-ve mbi metoda matematike.