Pedagoge

 

Prof. Asoc. Jerina KOLITARI

Pedagoge

E-mail: j.kolitari@ubt.edu.al


Edukimi

 Professor i asociuar, , Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2014

PhD,  Universiteti Bujqesor i Tiranes,  2007

Master në Akuakulture dhe Peshkim, Universiteti Bujqesor i Tiranes,  2001

  Studimet ne degen Zootekni, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1991

Lëndët:

Projektimi i veglave te peshkimit industrial.

Sistemet e riprodhimit dhe rritjes se larvave.

Kerkimet Shkencore

Fusha e peshkimit, akuakultures dhe mjedisit.

Shkarko CV