Lektore

 

Dr. Jetmira ABESHI

Lektore

E-mail: jabeshi@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Fakulteti I Mjekesise Veterinare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2009

Master Shkencor në Veterinari, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2006

Fakulteti I Mjekesise veterinare diploma “Mjek Veteriner” Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 1989

Lendet:

Mbareshtimi dhe Patologjite e kafsheve te Laboratorit (me zgjedhje)

Interesat kërkimore

Studime ne fushen e hematologjise, biokimise dhe kafshet e Laboratorit


Shkarko CV