Kurrikula e Departamentit të Menaxhimimt të Turizmit Rural

Manaxhim i Turizmit Rural Bachelor

Manaxhim i Turizmit Rural Master Profesional

Agroturizem dhe Mikpritje Shkolle Profesionale 2 Vjecare