Kurikula e Studimeve FEA

 

  Departamenti Drejtim Agrobiznesi

  Menaxhim Agrobiznesi Bachelor

 Menaxhim Agrobiznesi Master Shkencor

Menaxhim Agrobiznesi Master Profesional

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural Bachelor

Ekonomiks i Aplikuar Bachelor

Ekonomi & Politike Agrare Master i Shkencave 

Ekonomi dhe Politika Agrare Master Profesional

Planifikim dhe Zhvillim Ekonomik Territorial i Zonave Rurale Master Ekzekutiv

Departamenti Financë Kontabilitet

Financë Kontabilitet Bachelor

Financë Kontabilitet Master i Shkencave

Kontabilitet Auditim Master Profesional 

Financë Bankë Master Profesional

 

Departamenti Matematikë Informatikë

Informatikë Biznesi Bachelor

Menaxhim Informacioni në Agrobiznes Master Profesional

Menaxhim Sistemesh Informacioni Shkollë Profesionale 2 Vjecare

 

Departamenti Menaxhim Turizmi Rural

Manaxhim i Turizmit Rural Bachelor

Manaxhim i Turizmit Rural Master Profesional

Agroturizëm dhe Mikpritje Shkollë Profesionale 2 Vjecare