Kurikula e Studimeve FSHP

Bachelor Inxhinieri Pyjore 2022-2023 

Bachelor Dizajni i mobiljeve dhe interierit 2022-2023 

Bachelor Inxhinieri Perpunim druri bachelor 2022-2023

Master profesional Menaxhimi i Integruar i pyjeve me baze komuniteti 2022-2023 

Master shkencor Inxhinieri pyjore 2022-2023

Master profesional Konstruksione druri 2022-2023

Master shkencave Inxhnieri perpunim druri 2022-2023